DEFINICJA

Zarządzanie ciągłością działania – Proces ten identyfikuje potencjalne zagrożenia dla organizacji i określa wpływ tych zagrożeń na operacje biznesowe. Na tej podstawie budowana jest odporność organizacji na zdarzenia krytyczne wraz z umiejętnością efektywnej na nie odpowiedzi, która zabezpieczy interesy kluczowych udziałowców, reputację, markę i procesy kreujące wartość przedsiębiorstwa.

Czym są „potencjalne zagrożenia dla organizacji”, o których mowa w powyższej definicji? W praktyce zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstw rozróżniamy ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne jakie mogą zagrozić działalności. Wśród ryzyk wewnętrznych znajdą się m.in. błędy systemów informatycznych, niedotrzymanie terminów kluczowych projektów, nieprzestrzeganie zasad BHP, zła jakość lub niezgodność produktu czy też oszustwo ze strony pracowników. Natomiast do ryzyk zewnętrznych zaliczymy m.in. katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, ataki hackerskie, istotne zmiany rynkowe lub zmiany w regulacjach prawnych. I właśnie w tych dwóch ostatnich punktach pojawia się potencjalne zagrożenie w przypadku tzw. „Brexitu” czyli odłączenia się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej.

23 czerwca 2016 r. odbędzie się referendum, w którym Brytyjczycy wypowiedzą się na temat pozostania w UE. Brytyjska kancelaria prawnicza Pinsent Mansons w ostatnich miesiącach przeprowadziła ankietę wśród osób decyzyjnych najwyższego szczebla z ponad 1000 firm na terenie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Badanie miało wykazać w jakim stopniu europejskie firmy są przygotowane na sytuację, w której obywatele Zjednoczonego Królestwa opowiedzą się za Brexitem. Wyniki badania wykazały między innymi, że:

> tylko 26% procent firm posiada formalny plan działania na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE;

> 53% respondentów przyznało, że nie prowadzono żadnych dyskusji na poziomie zarządu na temat potencjalnych skutków Brexitu;

> 40% spośród Brytyjskich respondentów nie podjęło jeszcze żadnych kroków, by określić zakres nowych wyzwań i trudności mogących wystąpić po referendum;

> tylko 14% spośród Brytyjskich respondentów rozważyło zabezpieczenie się przed zmianą kursu walut, a prawie żaden nie przeanalizował krytycznych dla biznesu kontraktów pod kątem ewentualnych niejasności prawnych;

> występują istotne różnice w podejściu do problemu w zależności od działu gospodarki, mianowicie przedsiębiorstwa finansowe w 58% przedyskutowały temat z zarządem, a 51% opracowało stosowny plan działania. Dla przedsiębiorstw budowlanych jest to odpowiednio 34% i 27%;

> 10% firm brytyjskich rozważyło lub przygotowało plany relokacji biznesu do innego kraju na wypadek opowiedzenia się za Brexitem.

Bez względu na to jakie są prognozy dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w chwili obecnej ryzyko to jest realne, a skutki ewentualnego opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię odbiją się szerokim echem w gospodarce wszystkich państw członkowskich. Przedsiębiorcy już teraz powinni brać pod uwagę poważne wahania kursów walut, ewentualną recesję, zmiany w prawie podatkowym i zasadach konkurencyjności w Wielkiej Brytanii. Na prawidłowość funkcjonowania przedsiębiorstw może również wpływać  zmiana zasad przechowywania danych konsumentów oraz ograniczenie swobodnego poruszania się pomiędzy krajami. Przeanalizować należy też konsekwencje wynikające z zastosowania w umowach i kontraktach nazwy „Unia Europejska” w odniesieniu do terytorium – w końcu po odejściu Brytyjczyków ze UE, termin ten już nie będzie obejmować Wielkiej Brytanii.

Sprawa odłączenia się Wielkiej Brytanii od Wspólnoty Europejskiej jest tematem do długich dyskusji i rozważań, które zresztą są obecnie prowadzone w Parlamentach Unii i Zjednoczonego Królestwa. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku czerwcowego referendum, ani wszystkich konsekwencji oddania głosu na TAK za Brexitem. Właśnie dlatego już teraz powinniśmy przemyśleć możliwie dużo scenariuszy i opracować plany działania, które 23 czerwca pozwolą nam spokojnie zasnąć i bezstresowo rozpocząć następny dzień, bez względu na wynik referendum.

Materiał źródłowy: http://www.out-law.com/en/articles/2016/may/brexit-eu-businesses-urged-to-plan-for-impact-of-uk-vote-to-leave/
About the author

Tagi: , , , , , , ,

POLECANE DLA CIEBIE

Coko Werk, jak Feniks z popiołów…

27 lipca 2015 r. pożar spalił zakład firmy Coko Werk.

Tego dnia rano produkcja rozpoczęła się normalnie, jak co dzień. Wtryskarki wytwarzały ogromne ilości elementów z tworzyw sztucznych, które następnie przejeżdżały do sąsiadujących fabryk produkujących przede wszystkim pralki i suszarki. W fabryce w tym czasie pracowało 100 osób.

0 komentarzy

TAGI