Jesteś managerem floty, zajmujesz się zarządzaniem pojazdami, zajmujesz się też zarządzaniem ubezpieczeniem tych pojazdów. W jaki sposób to czynisz? W jaki sposób zarządzasz ubezpieczeniem floty? Osobiście zgłaszasz pojazdy do ubezpieczenia u Ubezpieczyciela? Ile zajmuje Ci dojazd i powrót? Dokonujesz zgłoszenia do pośrednika a następnie oczekujesz na dokumentację? Jak długo czekasz? Tydzień? Dzień? Godzinę? Kontrolujesz stan likwidacji szkód? Jesteś pewny, że o wszystkich szkodach wiesz? Znasz ich stan (etap likwidacji)? Użytkownik wyprał lub zgubił potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC, co robisz? Jedziesz od Ubezpieczyciela? Prosisz o pomoc pośrednika?

A gdyby tak wszystkiego można było dokonać w minutę i jeszcze nie ruszając się z za komputera, o dowolnej porze dnia i gdziekolwiek jesteś? Nierealne? Realne, ale nie dla wszystkich.

Ergo Hestia z początkiem grudnia 2012 wprowadza dla swoich klientów flotowych nową platformę do zarządzania ubezpieczeniem pojazdów – CUMULUS.FLOTY. System ten pozwala na aktywne zarządzanie ubezpieczeniem floty pojazdów ubezpieczonych w STU Ergo Hestia S.A.. W jaki sposób? Użytkownik posiada dostęp do systemu, do swojej indywidualnie wynegocjowanej Umowy Generalnej, przez przeglądarkę internetową, przez co system nie wymaga instalacji na stacjach roboczych. Wymaga jedynie komputera z dostępem do Internetu (przeglądarka Internet Explorer 8 lub Mozilla FireFox 7) oraz zainstalowanego, bezpłatnego, programu Adobe Reader.

Użytkownik za pośrednictwem systemu Cumulus.Floty może dokonać:

  • zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia, wpisując odpowiednie dane pojazdu oraz wybierając określone w Umowie Generalnej odpowiednie ryzyka oraz fakultatywne rozszerzenia do nich,
  • wydruku certyfikatów potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia na dedykowanym, przekazanym od Ergo Hestii papierze podkładowym,
  • zmian w wystawionych dokumentach ubezpieczenia korzystając z aneksów (np. zmiana numeru rejestracyjnego, wykup pojazdu z leasingu, zmiana zakresu ubezpieczenia),
  • wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej po sprzedaży (zbyciu) pojazdu, czy też po jego zezłomowaniu albo też po jego kradzieży,

System Cumulus.Floty zaopatrzony jest również w moduł raportowy, gdzie użytkownik może sprawdzić w ramach swojej Umowy Generalnej:

  • stan szkód (lista szkód aktualizowana raz na dzień z informacją o pojeździe, ryzyku oraz dacie powstania i zgłoszenia szkody, numerze szkody, kwoty roszczenia [wypłaty] oraz status i opis szkody),
  • stan inkasa (raport aktualizowany raz w tygodniu zawierający m.in. zestawienie płatności z rat wymaganych oraz inkasa skojarzonego przez Ubezpieczyciela, wraz z podaniem salda),
  • współczynnik szkodowości (iloraz sumy wszystkich kosztów związanych z likwidacją szkód do sumy składek przypadających na okres wykorzystanych okresów ubezpieczenia).

Aktywne korzystanie z systemu Cumulus.Floty pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas, związany choćby z osobistym zgłaszaniem pojazdów, czy też oczekiwaniem na dokumentację potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia, ale również zmniejsza koszty, eliminuje bowiem papierowy obieg dokumentów. Należy bowiem w tym miejscu wspomnieć, że system Cumulus.Floty generuje certyfikaty, a te nie wymagają podpisu klienta, nie ma więc konieczności odsyłania podpisanych dokumentów do Ubezpieczyciela. System Cumulus.Floty jest następcą funkcjonującego z powodzeniem w Ergo Hestii od 2006 roku innego systemu B2B – HBSFloty, w którym to funkcjonuje dziś ponad 2200 aktywnych Umów Generalnych.

Co należy zrobić, aby stać się użytkownikiem systemu Cumulus.Floty? Wystarczy tylko przyjąć ofertę ubezpieczenia swojej floty w Ergo Hestii, a następnie wystąpić o nadanie odpowiednich uprawnień i już można rozpocząć pracę w tym systemie.

About the author

POLECANE DLA CIEBIE