Dbałość o środowisko naturalne, to również dbałość o bezpieczeństwo człowieka w wielu aspektach jego codziennej pracy. Czy w przypadku floty samochodowej wymiana aut na ekologiczne przekłada się na bezpieczeństwo?

Niezależnie od rodzaju silnika kluczem do poprawy bezpieczeństwa floty jest stworzenie systemu zarządzania, który będzie zaprojektowany z uwzględnieniem ludzkiej omylności, a dzięki normom postępowania będzie jednocześnie minimalizował ryzyko popełnienia błędów. Jeżeli dodamy do tego czynnik środowiskowy, możemy wejść na kolejny poziom. Wzorując się na szwedzkim modelu Vision Zero (o którym napiszemy wkrótce), ERGO Hestia opracowała koncepcję bezpiecznej floty z uwzględnieniem właśnie ochrony środowiska.

Punktem wyjścia było fundamentalne założenie, że bezpieczeństwo kierowców jest tzw. top-of-mind, co oznacza, że życie i zdrowie użytkowników pojazdów jest wartością nadrzędną wobec czynników ekonomicznych. W naszej koncepcji nie możemy jednak pomijać kwestii bezpieczeństwa floty korporacyjnej i jej wpływu na środowisko naturalne.

W ramach tej koncepcji daną flotę uznajemy za bezpieczną, jeżeli w analizowanym okresie funkcjonowania:

  • nie doszło do zdarzeń drogowych z jej udziałem, których następstwem była śmierć lub ciężkie obrażenia uczestników wypadku;
  • kontrolujemy możliwość wystąpienia szkód, a ich liczba utrzymuje się na poziomie uznanym za dopuszczalny.

W koncepcji bezpiecznej floty ERGO Hestii wyróżniamy cztery powiązane ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujące obszary. W konsekwencji na nich koncentrujemy nasze działania przekładające się na wzrost bezpieczeństwa floty:

  1. procedury funkcjonowania;
  2. menadżerowie floty;
  3. kierowcy;
  4. narzędzia.

Bezpieczeństwo jako system naczyń połączonych

Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem to znacznie więcej niż polityka flotowa. W tym przypadku musimy brać pod uwagę podniesienie stopnia bezpieczeństwa pojazdów oraz kierowców, analizę danych, wsparcie zarządzania, profesjonalizację menedżerów i last but not least akceptację kierownictwa dla takich działań. Jednocześnie należy pamiętać, że zakup nawet najlepiej wyposażonych pojazdów nie wpłynie na długookresową poprawę bezpieczeństwa, jeżeli nie wdrożymy polityki szkoleniowej kierowców, a profesjonalny menedżer nie będzie skutecznie zarządzał bezpieczeństwem floty bez akceptacji kierownictwa.

Pierwszym testem opracowanej koncepcji bezpiecznej floty ERGO Hestii była wymiana własnej floty pojazdów rzeczoznawców mobilnych. Łącznie wymieniono ponad 180 pojazdów na bezpieczne i przyjazne dla środowiska Toyoty Auris Hybrid. Dodatkowo każdy z użytkowników aut odbył szkolenie z zakresu eco drivingu, ze szczególnym ukierunkowaniem na przewidywanie sytuacji drogowych, a same procedury bezpieczeństwa floty zostały znacznie zmodyfikowane.

Jak podkreślił Marcin Dębicki, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych, przy flocie niemal 200 samochodów hybrydowych, w ciągu roku nie mieliśmy zdarzenia, w którym nasz kierowca byłby sprawcą wypadku drogowego. Natomiast w aspekcie środowiskowym – wymieniając 1/3 floty na auta hybrydowe, udało nam się zmniejszyć poziom CO2 emitowanego do atmosfery aż o 250 ton.

Działania ERGO Hestii zostały docenione na I Międzynarodowych Targach Floty Ekologicznej Eko Flota, gdzie otrzymaliśmy nagrodę i tytuł „Flota Ekologiczna Roku 2016”. Zapraszamy do obejrzenia relacji:

 

About the author

Tagi: , , , , , , , , , , ,

POLECANE DLA CIEBIE