Inżynierowie Hestii Loss Control do tej pory wykonywali ocenę ryzyka w oparciu o ogromną wiedzę, bogate doświadczenie i niezbędne materiały otrzymywane od upoważnionych osób na terenie na wizytowanych obiektów. Dzięki temu mogli dokładnie zapoznać się ze stopniem i identyfikacją zagrożeń zarówno w mniejszych zakładach przemysłowych jak i w ogromnych przedsiębiorstwach, realizujących szereg skomplikowanych procesów technologicznych.

Efektem ich działań były obszerne raporty, pierwotnie wykonywane w formie papierowej, później za pośrednictwem dedykowanego programu CRM, który wymagał od inżyniera szczegółowych opisów poszczególnych ryzyk, „obróbki” uzyskanych informacji w formie załączników i przekazania oceny wizytowanego zakładu wraz z zaleceniami. Równocześnie dążono do mobilności i znacznym przyspieszeniu wymiany wiadomości w omawianym wyżej obszarze.

Obecnie identyfikowanie zagrożeń w wizytowanych obiektach, analizowanie oraz zapisanie uzyskanych od Klienta wiadomości jest możliwe za pomocą zaledwie jednego, elektronicznego urządzenia. Tablet z dedykowaną aplikacją zawiera wszystkie niezbędne funkcje usprawniające ocenę ryzyka, a także umożliwia błyskawiczny przepływ informacji pomiędzy inżynierem a underwriterem. Co najważniejsze dla tego ostatniego, ocena ryzyka znajduje się w jego skrzynce elektronicznej w kilka sekund po zakończeniu audytu.

Sporządzenie zaleceń i uwag sprecyzowanych na podstawie wniosków z przeprowadzonego wcześniej audytu? Proszę bardzo. Klikamy w odpowiednie pola, wstawiamy zdjęcia wykonane za pomocą tabletu i otrzymujemy rekomendacje, z którymi za chwilę zapozna się underwriter. Załączenie ich do umowy ubezpieczeniowej pozostaje zatem przyjemną formalnością.

Beneficjentem nowej technologii wykorzystywanej przez inżynierów Hestii Loss Control jest także Klient. Sprawny transfer wiadomości o ryzyku znacznie skraca czas przekazania mu oferty ubezpieczeniowej i tym samym uniknąć nerwów związanych z brakiem ochrony majątku.

About the author

POLECANE DLA CIEBIE