Działania prewencyjne i formalno-prawne dotyczące zagrożeń wybuchowych w przemyśle, zagrożenia cybernetyczne, wszystko wzbogacone o pokazy wybuchów i zabezpieczeń przeciwwybuchowych na żywo – tak w dużym skrócie można podsumować III Międzynarodową Konferencję INDEX – Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle.

Wydarzenie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, odbyło się w dniach 19-20 listopada 2015 r. i po raz kolejny miło zaskoczyło mnie bardzo wysokim poziomem organizacji. Krakowska GRUPA WOLFF, organizator spotkania, zadbała o mnogość wystąpień, ich dużą wartość merytoryczną, jak również o odpowiedni dobór uczestników. Co ważne, drugi dzień konferencji został podzielony na sesję dla branży energetycznej oraz sesję ogólną – w ten sposób, prezentowane materiały jeszcze lepiej zostały dopasowane do potrzeb uczestników.

Na zjeździe współtowarzyszyło mi ponad dwustu słuchaczy, reprezentujących bardzo szerokie spektrum branż przemysłowych oraz przedstawicieli firm zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem pożarowym i wybuchowym. Przejdźmy jednak do omówienia części wykładowych.

W praktyce zawodowej inżynierów z wielu branż spotykamy się z problemem interpretacji wytycznych określonych w normach i rozporządzeniach. Instrukcje, wzory czy zalecenia mogą być nieodpowiednio odczytane, jeśli nie są analizowane przez profesjonalistów. Tego tematu dotyczyła prezentacja dra hab. inż. Andrzej Wolffa, mówiąca o problemach oceny ryzyka wybuchu wynikających ze stosowanej metodologii oceny.  Autor prezentacji zwrócił uwagę na nieścisłości co do charakterystyki  sposobu wykonania oceny ryzyka wg obowiązujących aktów prawnych oraz na potrzebę stworzenia jednostki nadzorującej wiedzę i kompetencje osób przygotowujących opracowania z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego.

Niejako kontynuację polemiki dotyczącej realnego zastosowania zapisów zawartych w rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego stanowił wykład Pana mgra inż. poż. Krzysztofa Zająca. Na podstawie serii przykładów, prezentujący wyjaśnił jak łatwo jest sterować uzyskiwanymi rezultatami końcowymi w zależności od: przyjmowanych założeń brzegowych, istniejących/planowanych rozwiązań technicznych oraz deklarowanych procedur organizacyjnych. Przykładowo – dobrze opisana i udokumentowana procedura dotycząca obchodów kontrolnych zbiorników potrafiła znacząco wpłynąć na rezultat finalny całego opracowania dotyczącego kwalifikacji badanego pomieszczenia jako zagrożonego wybuchem.  Reasumując wykład prowadzącego ponownie wykazał, jak ważne są wysokie kwalifikacje opracowujących oceny ryzyka wybuchu.

Większość  tematów wystąpień omawiała zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego, wyjątek stanowił wykład PwC pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – 7 grzechów głównych”. Prezentacja dotyczyła bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej w kontekście ryzyk cybernetycznych. Temat jakże aktualny w czasach, gdy słyszymy kolejne doniesienia o włamaniach do baz danych banków, a nawet o wypowiedzeniu wirtualnej wojny przez grupę hakerów wobec organizacji terrorystycznej. Wykład PwC był oparty o udostępniony uczestnikom  raport „Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni”. W trakcie wykładu wskazano na wzrost ryzyka i wagi zagadnień dotyczących cyberryzyk, najczęstsze przyczyny zaniechań z obszaru bezpieczeństwa IT oraz omówiono udane, pochodzące ze świata, przypadki ingerencji hakerów w systemy przemysłowe, w tym udaną infiltrację systemu jednej z elektrowni jądrowych.

Przybliżenie każdego z poruszanych podczas III Międzynarodowej Konferencji INDEX tematów, jest zadaniem wymagającym napisania naprawdę obszernego artykułu. Powyżej opisany wybór zagadnień jest tylko przykładem mającym oddać charakter spotkania oraz istotę przekazywanych informacji.

Reasumując, III Konferencja INDEX po raz kolejny okazała się wydarzeniem bardzo interesującym,  perfekcyjnie zorganizowanym, oferującym ciekawe tematy  prezentowane przez dobrze dobrane  międzynarodowe grono specjalistów. Przemyślana formuła konferencji,  zestawiająca w kolejności podstawy teorii, informacje praktyczne dotyczące zabezpieczeń i stosowanych w przemyśle rozwiązań technicznych oraz interesujące przykłady zdarzeń szkodowych, pozwala w krótkie dwa dni zrozumieć jak szerokim zagadnieniem są obszary bezpieczeństwa wybuchowego oraz zapoznać się z aktualną ofertą dostępnych rozwiązań prewencyjnych oraz zabezpieczających przed skutkami wybuchów.

Kolejna konferencja organizowana przez GRUPĘ WOLFF już w przyszłym roku.

Fot.: http://www.grupa-wolff.eu/2015/11/konferencja-index-2015-fotorelacja/

About the author

Tagi: , , , , , , ,

POLECANE DLA CIEBIE

TAGI